Tak czy Nie - Czy UE za bardzo ingeruje?

17 marca 2016. W Polsce dyskusja o bilansie zysków i strat w zw. z członkostwem Polski w UE. W sejmie powstał Eurorealistyczny Zespół Parlamentarny. Celem inicjatywy jest badanie relacji między Polską a UE. W "Tak czy nie" członek zespołu - Robert Winnicki z Kukiz '15 i Monika Rosa z Nowoczesnej.