Tak czy Nie - Czy przeraża cię rosnące zadłużenie państwa?

23 listopada 2016. Dług Skarbu Państwa przebił poziom 900 mld zł. Rząd w poszukiwaniu nowych źródeł dochodu myśli o wyższych podatkach dla najbogatszych. O długu publicznym w programie "Tak czy Nie" rozmawiają Piotr Ikonowicz (lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej) oraz Jerzy Meysztowicz (.Nowoczesna). Zaprasza Agnieszka Gozdyra.