Tak czy Nie - Czy popierasz wprowadzaną przez rząd reformę edukacji?

10 października 2016. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności wobec szefowej resortu edukacji Anny Zalewskiej - zapowiedział przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. O reformie edukacji, przeciwko której protestują Związek Nauczycielstwa Polskiego i opozycja rozmawiają goście Agnieszki Gozdyry: Andrzej Piegutkowski (Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność") i Monika Rosa (Nowoczesna).