Tak czy Nie - Czy popierasz propozycję zmian w systemie edukacji?

28 czerwca 2016. Minister Anna Zalewska przedstawiła projekt zmian w oświacie. Mają zniknąć gimnazja, nauka w szkole podstawowej zostanie wydłużona do ośmiu a w liceach do czterech lat. Gośćmi w programie są: Sławomir Broniarz (prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego) oraz Katarzyna Styczyńska (Fundacja "Rodzice Szkole").