Tak czy Nie - Czy Polska powinna wprowadzić zakaz handlu w niedzielę?

21 marca 2016. "Solidarność" wraca z pomysłem zakazu handlu w niedzielę, bo "oczekują tego ludzie" - pytanie - którzy? Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w 9 z 28 państw Unii. Owszem, to mniejszość, ale należą do niej Niemcy i Francja. Zwolennicy i przeciwnicy tego pomysłu mają swoje argumenty. Gośćmi Wojciecha Szeląga są: Marek Jakubiak (Kukiz'15) oraz Adam Abramowicz (PiS).