Tak czy Nie - Czy politykom uda się osiągnąć kompromis ws. nowej konstytucji?

4 maja 2016. O tym, że konstytucję trzeba zmienić, mówi już bardzo wielu polityków. To jednak wcale nie jest takie proste. Aby zmienić konstytucję potrzeba bowiem 2/3 głosów przy co najmniej połowie ustawowej liczby posłów obecnych na sali. Zakładając jednak, że nad dokumentem głosowaliby pewnie wszyscy, konieczne jest porozumienie ponad podziałami. A o to w obecnej sytuacji politycznej będzie niezmiernie trudno... Czy politykom uda się osiągnąć kompromis w sprawie zmian w konstytucji? Gośćmi Ernesta Bodziucha są: Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) i Jakub Kulesza (Kukiz'15).