Tak czy Nie - Czy politycy manipulują historią?

18 lipca 2016. Kontrowersje wokół wystawy podczas szczytu NATO, burza po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o zasługach jego brata w czasach "Solidarności", słowa minister edukacji o Jedwabnem. Interpretowanie współczesnej historii to wyzwanie, które potęguje i tak rozbuchane spory. Czy politycy manipulują historią? O granicach i prawie do interpretowania historii przez polityków rozmawiają historycy: prof. Andrzej Friszke i prof. Bogusław Kopka.