Tak czy Nie - Czy pojawienie się działaczy KOD na uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku było prowokacją?

29 sierpnia 2016. Wielkie patriotyczne wydarzenie i wielkie zamieszanie wokół obecności Komitetu Obrony Demokracji. Pogrzeb, który stał się manifestacją i manifestacja, nad którą nie zapanowano. Były race i przepychanki. Teraz mamy spór - jak po każdej dużej uroczystości państwowej... Czy pojawienie się działaczy KOD-u na uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku było prowokacją? Gośćmi Piotra Witwickiego są: Bartłomiej Radziejewski (Nowa Konfederacja, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) i Marcin Celiński (Liberte).