Światowidz - Nowa Miss USA

6 czerwca 2016. W programie m.in.: najpiękniejsza Amerykanka, półrower oraz Neapol w centrum ryzyka.