Rozmowa Wydarzeń - "Za życiem"

3 listopada 2016. W Sejmie burzliwa dyskusja nad projektem "Za życiem". Rząd proponuje pomoc w wysokości 4 tysięcy złotych, wypłacanych jednorazowo, rodzinie w której urodzi się ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko. Jednorazowy zastrzyk pieniędzy ma pomóc, jak tłumaczy rząd, w najtrudniejszym momencie, ale opozycja mówi o jałmużnie nie o pomocy. Gośćmi w programie są: Elżbieta Gapińska (PO), Łukasz Schreiber (PiS) oraz Jerzy Jachnik (Kukiz'15).