Rozmowa Wydarzeń - Spór o Trybunał

27 kwietnia 2016. Trwa polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Dziś prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału z 9 marca. Gośćmi w programie są: Krzysztof Paszyk (PSL), Sylwester Tułajew (PiS) oraz Arkadiusz Myrcha (PO).