Rozmowa Wydarzeń - Słuchamy papieża?

28 lipca 2016. Jakie znaczenie dla Polski mają słowa ojca świętego? Czy Franciszek ze swoją otwartością jest w stanie wpłynąć na Polaków? Choćby na niechęć, jaką duża część wiernych żywi do kwestii przyjmowania imigrantów? Gośćmi Macieja Stroińskiego są: Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15), Monika Welichowska (Platforma Obywatelska) i Marcin Podsędek (.Nowoczesna).