Rozmowa Wydarzeń - Referendum w Wielkiej Brytanii

23 czerwca 2016. Brytyjczycy decydują dzisiaj, czy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Skutki ewentualnego Brexitu są trudne do przewidzenia. Gośćmi Joanny Wrześniewskiej-Sieger są: Wojciech Król (PO), Sylwester Tułajew (PiS) i Sylwester Chruszcz (Kukiz'15).