Rozmowa Wydarzeń - Pół roku rządu

17 maja 2016. Rząd podsumował dzisiaj pół roku swojej działalności. Swoimi sukcesami, na otwartym dla mediów posiedzeniu, chwalili się kolejno poszczególni ministrowie. Gośćmi w programie są: Łukasz Abgarowicz (PO), Łukasz Piotr Schreiber (PiS) oraz Mirosław Suchoń (.Nowoczesna).