Rozmowa Wydarzeń - Nie będzie debaty o Polsce w Radzie Europy

25 stycznia 2016. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poinformowało, że nie przeprowadzi debaty o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganych dwóch trzecich głosów. Za przeprowadzeniem debaty zagłosowało 98 delegatów do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 89 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Gośćmi w programie są: Zbigniew Konwiński (PO), Michał Dworczyk (PiS) oraz Monika Rosa (.Nowoczesna).