Rozmowa wydarzeń - Konflikt prezydenta i szefa MON

10 sierpnia 2017. Tematem rozmowy była sprawa konfliktu na linii prezydent - szef MON w sprawie reformy Sił Zbrojnych RP i nominacji generalskich. Goście: PAWEŁ SZRAMKA - KUKIZ`15 , MAREK RZĄSA - PO, JERZY MEYSZTOWICZ - .NOWOCZESNA