Rozmowa Wydarzeń - Bezpłatne leki dla seniorów - od września

18 marca 2016. Czy to "dobra zmiana" czy raczej ustawa, która może naruszać konstytucyjną zasadę równego dostępu obywateli do świadczeń? Gośćmi Mariusza Abramowicza są: Zbigniew Konwiński (PO), Mirosław Maliszewski (PSL) oraz - w łączeniu z Sejmu - Tomasz Jaskóła (Kukiz'15).