Rozmowa polityczna - Wyższa stawka godzinowa

21 czerwca 2016. W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowela przewiduje, że stawka za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych ma wynosić minimum 12 złotych brutto. Gośćmi Beaty Lubeckiej są: Wojciech Skurkiewicz (PiS) i Jerzy Meysztowicz (.Nowoczesna).