Rozmowa polityczna - Kadrowa czystka w armii

21 marca 2017. Rozmowa m.in. na temat wniosku PO o wotum niefności dla rządu, projekcie zakazującym handlu w niedzielę, a także o sytuacji w polskim wojsku i napiętych relacjach szefa MON z prezydentem. Gośćmi Mikołaja Jankowskiego są: Paweł Pudłowski (Nowoczesna) oraz gen. Stanisław Koziej (b. szef BBN).