Prawy do lewego, lewy do prawego - Wystąpienie na Oksfordzie

15 maja 2017. Nie milkną komentarze po "oksfordzkim" wystąpieniu prof. Lecha Morawskiego, w którym między innymi zarzucił korupcję sędziom Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W programie były prezes TK Jerzy Stępień. W drugiej części prof. Zbigniew Mikołejko, filozof i historyk religii o religijności Polaków w kontekście dzisiejszego raportu "Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej". Raport został opracowany przez naukowców Pew Research Center.