Prawy do lewego, lewy do prawego - Strajk pielęgniarek

30 maja 2016. Coraz bardziej dramatyczna sytuacja w Centrum Zdrowia Dziecka. Strajk pielęgniarek trwa, przyszłość Centrum jest coraz bardziej niepewna. Czy jest szansa na przełom w rozmowach pielęgniarek z dyrekcją placówki? Na to pytanie odpowie były minister zdrowia - Marek Balicki. W drugiej części programu była minister sprawiedliwości - sędzia Barbara Piwnik - oceni plany Ministerstwa Sprawiedliwości o konfiskacie całego majątku przestępcom skazanym na karę powyżej 5 lat więzienia. Zaprasza Mariusz Ziomecki.