Prawy do lewego, lewy do prawego - Samodzielność w polityce?

29 kwietnia 2016. Co nowa ustawa medialna ma wspólnego z rozstrzeliwaniem w Chinach oraz dlaczego władza, która dokonała masowej czystki w mediach, w urzędach i spółkach skarbu państwa podnosi larum w sprawie jednego profesora, któremu "ludzie poprzedniego układu" podziękowali za pracę? O tym prof. Adam Grzegorczyk, rektor Wyższej Szkoły Promocji oraz prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W drugiej części programu wraz z prof. Piotrem Osęką z Instytutu Studiów Politycznych PAN porozmawiamy o majowych pochodach. Zaprasza Mariusz Ziomecki.