Prawy do lewego, lewy do prawego - Raport dla Polski

13 maja 2016. Moody's ocenia Polskę. O wpływie polityki na gospodarkę i gospodarki na politykę porozmawiamy z prof. Witoldem Modzelewskim z Instytutu Studiów Podatkowych, byłym wiceministrem finansów. W drugiej części o tym, kim są prosumenci oraz dlaczego nie wszyscy kochają wiatraki w rozmowie z Katarzyną Guzek, rzeczniczką Greenpeace Polska. Zaprasza Mariusz Ziomecki.