Prawy do lewego, lewy do prawego - Protest taksówkarzy

5 czerwca 2017. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kwestionują uchwałę Sądu Najwyższego ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Ich zdaniem, Sąd wyszedł poza swoje kompetencje. SN w kolejnej uchwale wzywa władze do powściągliwości w wyrażaniu swoich opinii i wskazuje, że podważają one podstawowe zasady demokracji i zaufania do państwa prawa, w tym trójpodział władzy. W programie były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. W drugiej części Tadeusz Stasiów (prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP) i Adam Grzeszak (Polityka) o ogólnopolskim proteście taksówkarzy przeciwko nielegalnym, ich zdaniem, przewoźnikom. Zapraszamy