Państwo w państwie - Rodzina Synytsia

28 lutego 2016. Nina, Valerii, Petro, Svietlana i 16 pozostałych członków czteropokoleniowej rodziny Synytsia chcieli w Polsce znaleźć schronienie. Uciekli, ze wschodniej Ukrainy, z miejscowości Sartana koło Mariupola, przed wojną i prześladowaniami. W Polsce chcieli normalnie żyć i pracować. Nie mogą. Urząd ds. Cudzoziemców odmówił im bowiem nadania statusu uchodźców. W swej decyzji stwierdza, że sytuacja polityczna na Ukrainie, poza Donbasem, jest stabilna, a obawy członków rodziny przed prześladowaniem nieuzasadnione. Brak jest według urzędu okoliczności, które uniemożliwiłyby rodzinie bezpieczne i legalne przesiedlenie się na tereny kontrolowane przez rząd w Kijowie. W związku z odmowną decyzją w sprawie nadania statusu uchodźców, Straż Graniczna zobowiązała rodzinę do powrotu na Ukrainę. Powrotu do domu, którego już nie ma, który został doszczętnie zniszczony i rozgrabiony.