Państwo w Państwie - Piotr Mikołajczyk

5 października 2014. 26-letni Piotr Mikołajczyk 3 lata temu usłyszał wyrok dożywocia. Miał zamordować z zimną krwią dwie kobiety. Jedynym dowodem w sprawie było jego samooskarżenie. Istotny przy tym jest fakt, że Piotr jest upośledzony. Zarówno ślady znalezione na miejscu zbrodni, jak i portret psychologiczny sprawcy nie wskazują, aby tej makabrycznej zbrodni mógł dokonać upośledzony Piotr.