Państwo w państwie - Państwo Konopaccy

21 lutego 2016. Wracamy do sprawy Państwa Konopackich. Rodzinna firma po 18 latach działalności została zniszczona. Celnicy wytoczyli małżeństwu blisko 200 postępowań o zapłatę rzekomo zaległej akcyzy. Choć urzędnicy przegrywają kolejne postępowania w sądzie, firma Konopackich już nie istnieje. Nasz reporter dotarł do urzędników, którzy w ciągu jednego dnia, po programie, wszczęli 108 postępowań przeciwko Konopackim. Zapytaliśmy ich w jakim celu postępowania zostały wszczęte, jak również dlaczego mimo licznych i druzgocących dla urzędników wyroków sądów, wszczynają kolejne kontrole. Konopaccy nie są niestety jedynym przypadkiem nierównej walki przedsiębiorców z urzędnikami. Pokażemy także inne przykłady.