Państwo w państwie - Łukasz Zawadzki

9 grudnia 2012. Historia mężczyzny, który mimo że był leczony na schizofrenię, został osądzony jako osoba całkowicie świadoma swoich czynów. Łukasz Zawadzki trafił do więziennej izolatki, bo uznany został za więźnia szczególnie niebezpiecznego. Dopiero po 9 latach od wydania wyroku sąd wziął pod uwagę opinie biegłych, którzy stwierdzili, że mężczyzna jest niepoczytalny.