Państwo w państwie - Dariusz Smukowski

30 września 2012. Historia Dariusza Smukowskiego, którego firma ucierpiała przy budowie autostrady A2. Mimo że przedsiębiorca nie otrzymał 210 tys. złotych zapłaty, odprowadził już do budżetu 90 tys. zł podatku dochodowego i VAT. Aby zapłacić należności do Skarbu Państwa, a także innych podwykonawców, pan Dariusz musiał sprzedać majątek firmy. W podobnej sytuacji jest wielu innych przedsiębiorców.