Państwo w państwie - Aleksander Broda

17 października 2011. Chciał odrestaurować XVIII-wieczny zabytek - trafił do aresztu. Prawdziwa historia przedsiębiorcy, który popadł w tarapaty przy odbudowie zabytkowego spichlerza.