Państwo to My - Ostrzeżenia przed nacjonalistami

22 kwietnia 2015. W programie między innymi: uczelnia ostrzega zagranicznych studentów przed nacjonalistami, porozumienie klimatyczne a polskie górnictwo oraz sejmowe głosowanie na dwie ręce. Gośćmi Bogusława Chraboty są: Jarosław Gowin (wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego), Grzegorz Tobiszowski (wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa), Wiesław Czerkawski (wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce), Andrzej Sadowski (ekonomista, Centrum im. Adama Smitha) oraz Kornel Morawiecki (marszałek senior, poseł niezrzeszony).