Nowy Dzień - Piotr Bystrianin

20 września 2016. Podczas szczytu ONZ przyjęto Nowojorską Deklarację na rzecz Uchodźców i Migrantów. Według pracującego na co dzień z uchodźcami Piotra Bystrianina z fundacji "Ocalenie", Narody Zjednoczone nie podjęły żadnej istotnej decyzji. - To są górnolotne deklaracje, z których niewiele wynika, ale ważne, że szczyt był poświęcony uchodźcom, to podnosi rangę tematu... To są krople w morzu potrzeb - mówił.