Nowy Dzień - Marek Jakubiak

6 lipca 2016. Po burzliwych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła z poprawkami projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opiera się on na pierwotnym projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Za głosowało 15 posłów, przeciw było 6, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posiedzenie komisji trwało ponad siedem godzin i zakończyło się nad ranem. Teraz projekt trafi ponownie do drugiego czytania, które może zostać przeprowadzone jeszcze w tym tygodniu. Według jego założeń, skład Trybunału Konstytucyjnego, to co najmniej 11 sędziów, a orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów. Gościem Polsat News jest Marek Jakubiak (Kukiz'15).