Nowy Dzień - Jerzy Meysztowicz

17 sierpnia 2016. Polityk .Nowoczesnej komentuje wydrukowanie ponad 20 zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie ukazały się wyroki dotyczące samego TK.