Nowy Dzień - Jarosław Zieliński

5 maja 2016. - To policja zwalcza przestępstwa wynikające z dyskryminacji i ksenofobii. Rady żadnych problemów nie rozwiązują - tak likwidację Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji skomentował w Polsat News wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jego zdaniem, przestępstwa wynikające z postaw ksenofobicznych nie są w Polsce zbyt częste.