Nowy Dzień - Jan Guz

17 października 2016. Rząd pracuje nad reformą podatków, ale wciąż nie wiadomo kiedy zmiany mogą wejść w życie. Zdaniem szefa OPZZ Jana Guza, aby reforma nie zakończyła się porażką, system podatkowy musi być przede wszystkim prosty i czytelny.