Nowy Dzień - Barbara Nowacka

19 sierpnia 2016. "Widzimy, jak prezes Rzepliński jest gnębiony za przyzwoitość. To pokazuje jak będzie wyglądać państwo według PiS" - mówi szefowa Inicjatywy Polska.