Nowy Dzień - Barbara Dolniak

5 września 2016. Do Wielkiej Brytanii polecą polscy ministrowie. Ta nagła wizyta jest związana z kilkoma incydentami pobicia Polaków w brytyjskim Harlow. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak mówi, że ważne jest uświadomienie Brytyjczykom, jak wiele Polacy robią dla wzrostu gospodarczego w tym kraju.