Newstelegraf - Nasi piłkarze już we Francji

7 czerwca 2016. W programie m.in.: EURO 2016, przygotowania do szczytu NATO 2016 oraz strajk pielęgniarek z CZD w Międzylesiu.