Interwencja - Bój z czyścicielami kamienic

13 października 2016. "Dość złodziejstwa, uwłaszczania się na cudzym majątku! To myśmy i nasi rodzice odbudowywali to miasto" - krzyczeli uczestnicy niedawnej demonstracji przeciw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Sprawa nabrała rozgłosu, ale dramat ludzi nękanych wysokimi czynszami trwa. Jedni uciekają, inni procesują się w sądzie. W programie również historia pani Gabrieli Kloskowskiej z Tczewa, która zmuszona była pochować męża w grobie pełnym śmieci! Zwłoki spoczywają wśród fragmentów opon, butelek, zniczy, a nawet zwierzęcych kości. O tym, że grób jest zaśmiecony, kobieta dowiedziała się z dniu pogrzebu. Kobieta walczy o ekshumację szczątków.