Horyzont zdarzeń - Inteligencja trzmieli

22 października 2016. W programie m.in.: kultura trzmieli, kuchenne robo-rewolucje i marsjańska gorączka. Zaprasza Wojciech Brzeziński.