Graffiti - Katarzyna Lubnauer

10 sierpnia 2016. 76. miesięcznica katastrofy smoleńskiej połączona ze zbiórką pieniędzy na dwa smoleńskie pomniki w Warszawie.