Graffiti - Henryk Kowalczyk

17 lutego 2016. - Jeśli nie zawierają treści zagrażających bezpieczeństwu państwa, powinny być odtajnione - tak o dokumentach jakie historycy IPN przejęli od wdowy po Czesławie Kiszczaku, mówił w programie "Graffiti" szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.