Gość Wydarzeń - Zbigniew Ziobro

9 marca 2016. - Dzisiejszego rozstrzygnięcia w TK nie można uznać za wyrok w rozumieniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bo ustawa ta nie miała zastosowania. Nie można też uznać tych działań za zgodne z konstytucją, bo jej 197 art. nakazuje sędziom, aby procedowali tylko i wyłącznie w oparciu o ustawę, a nie w sposób dowolny - skomentował dzisiejsze orzeczenie w TK Zbigniew Ziobro.