Gość Wydarzeń - Witold Waszczykowski

14 października 2016. - Otrzymaliśmy raport, który jest skrajnie jednostronny, z błędami, ponieważ myli instytucje i przedstawia jedną narrację: opozycji bądź Trybunału Konstytucyjnego - w taki sposób krytyczną opinię Komisji Weneckiej nt. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym skomentował szef MSZ Witold Waszczykowski w programie "Gość Wydarzeń". - Jeśli KW jest tak stronnicza, to nie ma potrzeby prowadzić dalszego dialogu - dodał.