Gość Wydarzeń - Waldemar Żurek

25 lipca 2017 r. Tematami rozmowy były: reforma sądów powszechnych po podpisanej ustawie przez prezydenta; obawy sędziów przed upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości.