Gość Wydarzeń - Tomasz Siemoniak

23 lipca 2016. Zdaniem byłego ministra obrony narodowej, Tomasza Siemoniaka, niemiecka polityka migracyjna nie ma wpływu na aktualne wydarzenia. Polityk odniósł się tym samym do wypowiedzi szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który po zamachu w Nicei stwierdził, że zamachy w Europie to konsekwencja polityki multi-kulti.