Gość Wydarzeń - Stanisław Tyszka

5 marca 2018. Tematy rozmowy: najnowsze sondaże warszawskich kanddatów na prezydenta; wybór i głosowanie nad kandydatami do KRS; zapowiedź końca nagród dla ministrów i odchudzania administracji