Gość Wydarzeń - prof. Piotr Gliński

4 maja 2016. - W tym artykule są sformułowania, że chcemy ukryć prawdę o II wojnie światowej, że mścimy się na kimś, manipulujemy historią i jesteśmy komunistami. To są opary absurdu - tak w programie "Gość Wydarzeń" prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, skomentował artykuł "Financial Times", w którym skrytykowano pomysł połączenia powstającego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku.