Gość Wydarzeń - prof. Marek Chmaj

7 marca 2016. - Badając tzw. ustawę naprawczą Trybunał Konstytucyjny odpowie na zasadnicze pytanie: czy można ustawą zwykłą ubezwłasnowolnić Trybunał czy też nie - powiedział konstytucjonalista prof. Marek Chmaj w programie "Gość Wydarzeń".